KHÓA HỌC FACEBOOK

Khóa học Thời lượng Học phí Địa điểm Ngày khai giảng Chi tiết
 Facebook Zero – Dành Cho Người Mới – HCM 4 buổi (2 ngày )  2.500.000 VNĐ Hồ Chí Minh 17/03/2018  Xem chi tiết
 Facebook Hero- Tối Ưu Chi Phí ADS- HCM 6 buổi (1 tuần)  4.500.000 VNĐ Hồ Chí Minh 03/03/2018  Xem chi tiết
 Facebook Zero – Dành Cho Người Mới -Hà Nội  4 buổi (2 ngày )  2.500.000 VNĐ Hà Nội  31/03/2018    Xem chi tiết
Facebook Hero- Tối Ưu Chi Phí ADS- Hà Nội    6 buổi (1 tuần )   4.500.000 VNĐ Hà Nội   13/03/2018     Xem chi tiết

 

SỰ KIỆN

 

SỰ KIỆN Thời Gian Chi phí Địa điểm Ngày tổ chức Chi tiết
CHỤP ẢNH SẢN PHẨM  cho học viên cũ T11 18h00-21h00 Không thu phí Hồ Chí Minh 27/11/2017  Đã diễn ra
TỐI ƯU HÓA HỆ THỐNG cho học viên cũ T11 18h00-21h00 Không thu phí Hà Nội 10/11/2017  Đã diễn ra
CHATBOT FACEBOOK – Xu hướng 2018  18h00-21h00 150.000 Hồ Chí Minh 05/01/2018 Đã diễn ra
CHATBOT FACEBOOK -Xu hướng 2018  18h00-21h00 150.000  Hà Nội   12/01/2018  Đã diễn ra